VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т
З м і с т

Тема 1.1 Класифікація нарізей

Нарізь - це елемент деталі, утворений гвинтовим переміщенням плоского контуру (профілю) по циліндричній (рис.1) або конічній поверхні. Нарізь є одним з конструктивних елементів деталі.

Screenshot 1Screenshot 2

Залежно від характеру поверхонь, на яких нарізують, нарізь поділяють на циліндричну та конічну. Циліндрична нарізь - це нарізь виконана на поверхні циліндра. Конічна нарізь - це нарізь виконана на поверхні конуса. Залежно від розташування нарізевих поверхонь, нарізі розподіляются на зовнішні та внутрішні. Зовнішня нарізь - це нарізь на зовнішній поверхні деталі (рис. 1.2). Вона виконується на охоплюваній деталі (на гвинті, болті, шпильці, ..., на валу). Внутрішня нарізь - утворюється на внутрішній поверхні деталі (рис. 1.3). Вона виконується в охоплюючій деталі ( в гайці, в отворах).

За числом заходів нарізі поділяються на однозахідні (рис. 1. 4) і багатозахідні : дво-, тризахідні, ...тощо. (рис. 1.5). Однозахідна нарізь - нарізь, у торцевому перерізі якої починається одна гвинтова лінія (рис. 1.4). Багатозахідна нарізь - це нарізь, у торцевому перерізі якої починається більш ніж одна гвинтова лінія (рис. 1.5). Права нарізь - нарізь, утворена профілем, який обертається за рухом годинникової стрілки й переміщується вздовж осі у напрямі від спостерігача (див. рис. 1.4 і 1.5).

 

Screenshot 4

Ліва нарізь - утворюється профілем, який обертається проти годинникової стрілки. За призначенням нарізі поділяються на кріпильні та ходові. Кріпильна нарізь - нарізь, яка виконується на виробах, призначених для нерухомого з'єднання деталей між собою (метрична й трубна). Ходова чи кінематична нарізь - виконується на виробах, призначених для передачі руху, наприклад у домкратах (трапецеїдальна, упорна, прямокутна)

Тема 1.2 Основні параметри нарізі

Вісь нарізі - це вісь, відносно якої утворена гвинтова поверхня нарізі (рис. 1.6). Профіль нарізі - це профіль вершин й западин нарізі у площині осьового перерізу нарізі (рис. 1.6). Кут профілю нарізі α° - кут між суміжними бічними поверхнями нарізі у площині осьового перерізу ( рис. 1.7).

Screenshot 7

 

Зовнішній діаметр циліндричної нарізі d; D (рис. 1.8) - діаметр циліндра, описаного навколо вершин зовнішньої нарізі чи западин внутрішньої. Внутрішній діаметр циліндричної нарізі d1; D1 (рис. 1.8) - діаметр циліндра, вписаного в западини зовнішньої нарізі чи вершини внутрішньої. Крок нарізі Р - відстань між сусідніми однойменними бічними поверхнями профілю ( рис. 1.4, 1.5, 1.7)

Screenshot 8

 

Тема 1.3 Нарізь метрична циліндрична

Screenshot 12

 

 

Діаметр та крок метричної нарізі встановлені ГОСТ 8724-2002 (ISO 261:1998). Для кожного діаметра нарізі до діаметра 68 мм існує один великий крок і декілька дрібних (табл.1.1). Для діаметрів 70...600 мм встановлені тільки дрібні кроки. Профіль нарізі встановлений ГОСТ 9150-2002. Це рівносторонній трикутник з кутом α=60° (рис. 1.11).

 

 

Screenshot 13Screenshot 14

 

Тема 1.3.1 Компас 3D Нарізь метрична циліндрична

Screenshot 12

 

 

Діаметр та крок метричної нарізі встановлені ГОСТ 8724-2002 (ISO 261:1998). Для кожного діаметра нарізі до діаметра 68 мм існує один великий крок і декілька дрібних (табл.1.1). Для діаметрів 70...600 мм встановлені тільки дрібні кроки. Профіль нарізі встановлений ГОСТ 9150-2002. Це рівносторонній трикутник з кутом α=60° (рис. 1.11).

 

 

Screenshot 13Screenshot 14

 

Тема 1.4 Познака метричних циліндричних нарізей

Screenshot 15Мовну познаку приведено в табл. 1.2, познаку на креслениках показано на рис. 1.12.М 24 - нарізь, кріпильна метрична, 24 - зовнішній (номінальний) діаметр з великим кроком 3 мм (табл.1.2) М 24х1,5 або М 24хР 1,5 -нарізь, кріпильна метрична, 24 - зовнішній (номінальний) діаметр з дрібним кроком 1,5 мм (табл. 1.2) М 24х1 ,5 LН або М 24хР 1 ,5 - LН -нарізь, кріпильна метрична, ліва, 24 - зовнішній (номінальний) діаметр з дрібним кроком 1,5 мм (табл. 1.2) 1.4.2 Познака метричних конічних нарізей МК 24x1,5 LН або МК 24хP1 ,5 -LН -нарізь, кріпильна метрична конічна, ліва, 24 - зовнішній (номінальний) діаметр з дрібним кроком 1,5 мм (ГОСТ 25229-82)

 

 

Screenshot 16

Тема 1.5 Проточка метричної нарізі

Проточка метричної нарізі виконується для виходу інструменту, що нарізує нарізь. Розміри проточки для метричної нарізі встановлені ГОСТ 10549-80 і показані у таблицях 1.3 та 1.4 (для деталей вироблених до 1988 року). Для проточки виконується додаткове зображення - виносний елемент у збільшеному масштабі (рис. 1.15, 1.16).Такі проточки бувають двох типів - 1 і 2. На рис. 1.15, 1.16. показано зображення проточок типу 1 і типу 2. На рис. 1.17 показано зображення проточок ДСТУ ГОСТ27148:2008 (для деталей вироблених після 1988 року).

Screenshot 17Screenshot 18