VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т
З м і с т

ТЕМА 2.1 - МЕХАНІЗМ І МАШИНА.

Service22 07 512 Урок №9. Механізм і машина.                                                                                                                                                                                      

Кінематика механізмів. Механізм і машина, ланки механізмів. Кінематичні пари та кінематичні схеми механізмів. Типи кінематичних пар.

 

Машини та обладнання, що використовуються в промисловос­ті, складаються з агрегатів, механізмів та складальних одиниць. Вони відрізняються за призначенням, розмірами, формою, конструкцією, мате­ріалами.

Машина - це механізм або поєднання агрегатів і механізмів для перетво­рення енергії руху одного виду в інший, а також для перетворення матеріалів та інформації.

Агрегат - сукупність механізмів, що забезпечують виконання певних функцій (автомобільний, тракторний двигун, електродвигун, гідропривід).

Механізм - сукупність рухомо з’єднаних деталей, що передають, пере­творюють (відтворюють) рух.

Складальна одиниця - сукупність деталей, що є взаємозамінною складо­вою частиною агрегатів.

Деталь - виріб, виготовлений з однорідного матеріалу без застосу­вання складальних операцій. Деталями є як прості вироби, такі як шайба, гайка, гвинт, так і складні: станина, блок двигуна, колінчастий вал, вал турбіни.

Машини щодо характеру робочого процесу поділяються на двигуни, ге­нератори, знаряддя, транспортуючі та керуючі машини.

articles articles image 135
314 big
lms100
testimonial 7
Двигун -  агрегат для перетворення теплової, електричної та іншої енергії в механічну роботу. До них належать двигуни внутрішнього згорання, елек­тродвигуни, газові турбіни, гідромотори, парові машини тощо.
 генератор kolner HHY 3000FG 1 777393731 w640 h640 5
Генератори - перетворюють механічну енергію в інший вид енергії. До них належать генератори електричної енергії, компресори та інші.
56613d9c4aab8 2t118 bd 3 afj62 i 73d2f1c9ff039bdcb7b4d479684d0cf0 ghtc Знаряддя - машини, що використовують механічну роботу двигунів для виконання технологічних операцій, пов’язаних з обробкою, переробкою різ­них матеріалів, виготовленням виробів, деталей машин. Знаряддями є токар­ні, свердлильні верстати, кувальні молоти, преси, автоматичні лінії.
lentochnyj konvejer 2  механизмы мостового крана 222klintsy ks 65719 7k Транспортуючі машини - застосовують для переміщення різних вантажів. Це транспортери, конвеєри, мостові крани, автокрани тощо.
DSC 6151 c19a1664328f3ef9e177f412066609a2 bc7d62ff5df0b1d4eab092c4712d6617 Керуючі машини -автоматизовані комплекси для керування агрегатами, системами чи сукупністю машин; мають в своєму складі один чи декілька комп’ютерів. Застосовуються для забезпечення найефективніших режимів роботи керованих об’єктів (найвищої продуктивності, найменшої витрати енергії, сировини, найвищої якості виробів тощо).
 
Механізми, що є складовою частиною машин, утворюються з рухомих ланок, які з’єднуються між собою кінематичними парами і нерухомими опорами.

З’єднання двох ланок поверхнями, лі­ніями чи точками називають кінематич­ними парами.

Класичним прикладом механізму є кри­вошипно-шатунний. Цей механізм має чотири кінематичні пари, що з’єднуються в точках А, В, С, D Кривошип 1 здійснює обертальний рух відносно нерухомої опори на корпусі в точці А. За повний оберт кривошипа точки А, В, С, і D рухомих ланок кривошипа 1 шатуна 2, повзуна 3 описують траєкторії, причому за кожний наступний оберт кривошипа рухомі ланки будуть переміщуватися за тими ж траєкто­ріями, перетворюючи обертальний рух кривошипа 1 в зворотно-поступальний рух повзуна 3.

У випадку, коли ведучою ланкою є повзун (поршень), механізм перетво­рює його зворотно-поступальний рух в обертальний рух кривошипа.1

В моменти, коли повзун досягає крайнього лівого або крайнього правого положення, шатун і кривошип розміщуються на одній прямій (кут 0 або 1800). Із цих положень, або мертвих точок, кривошип при зворотному ході повзуна може продовжувати обертатися чи в попередньому чи в зворотному напрямку. Постійний напрямок обертання кривошипа забезпечується внаслідок того, що на його валу закріплюють важке колесо-маховик, воно завдяки інерції своєї маси виводить кривошип з мертвих точок.

Для нормальної роботи кривошипно-шатунного механізму необхідно, щоб радіус R кривошипа був меншим від довжини L шатуна, тобто R<L.

Тільки за цієї умови кривошипно-шатунний механізм може здійснювати пов­ний цикл руху.

 

Оставить комментарий

Наверх