VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т
З м і с т

ВСТУП 1 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ

5 Урок №1. Соціально-економічне та господарське значення професії.                       

Соціально-економічне та господарське значення професії, перспективи її розвитку. Роль професійної майстерності працівника в забезпеченні високої якості робіт. Упровадження заходів з наукової організації праці.

Трудова і технологічна дисципліни, культура праці робітника.

Ознайомлення з кваліфікаційними характеристиками, програмами теоретичного і виробничого навчання електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 2-го розряду.

З усіх видів енергії найчастіше застосовується електромагнітна, яку на практиці називають електричною.

veter 12.06 Енергія - це кількісна міра руху та взаємодія всіх форм матерії. Для будь-якого виду енергії можна назвати її носія. Наприклад, механічною енергією володіє вода, що падає на лопаті гідротурбіни, зведена пружина; тепловою — нагрітий газ, пара, гаряча вода.

Носієм електричної енергії є електромагнітне поле, яке виявляється за силовою дією на електрично заряджені частинки.

Широке використання електричної енергії пояснюється можли­вістю ефективного перетворення її на інші види енергії (механічну, теплову, світлову, хімічну) з метою приведення в дію машин і механізмів, одержання тепла і світла, зміни хімічного складу речо­вини, виробництва і обробки матеріалів тощо.

Перетворення електричної енергії на механічну за допомогою електродвигунів дає змогу найбільш зручно, технічно досконало й економічно ефективно приводити в рух численні робочі машини та механізми (металорізальні верстати, прокатні стани, піднімально-транспортні машини, насоси, вентилятори, швейні та взуттєві ма­шини, молотилки, зерноочищувальні, мукомельні тощо.

Електродвигуни приводять в рух поїзди, морські та річкові суд­на, міський електротранспорт.

Електрифікація робочих машин дає змогу не лише механізувати, але й максимально автоматизувати силові процеси, оскільки елек­тродвигун дозволяє в широких діапазонах регулювати потужність і швидкість приводу.

У багатьох технологічних процесах використовують перетво­рення електричної енергії на теплову та хімічну. Наприклад, електронагрівання і електроліз дає змогу одержувати високоякісні спеціальні сталі, кольорові метали та ін. При електротермічній обробці металів, гумових виробів, пластмас, скла, деревини одер­жують продукцію високої якості.

Електрохімічні процеси, що складають основу гальванотехніки, дозволяють одержувати антикорозійні покриття, ідеальні поверхні для відбивання променів і т. д.

Електроенергія є практично єдиним видом енергії для штучного освітлення. Електричні джерела світла забезпечують високу якість штучного освітлення. Завдяки використанню електричної енергіїодержано вражаючі результати в галузі зв'язку, автоматики, електроніки, в керуванні і контролі за технологічними процесами.

У таких галузях як медицина, біологія, астрономія, геологія, математика та ін. використовуються спеціалізовані електричні при­лади, апарати, установки, які забезпечують їх подальший розвиток як в науковому, так і в прикладному відношенні.

Важливе значення для розвитку науки і техніки має використання комп’ютерної техніки, яка є поширеним і високоефективним засобом наукових досліджень, економічних розрахунків у плануванні, керуванні виробничими процесами, діагностиці захворювань. Без неї не було б розвитку кібернетики, обчислювальної та космічної техніки.

Єдиним недоліком електричної енергії є неможливість її накопи­чення та зберігання впродовж тривалого часу. Запаси електроенергії в акумуляторах, гальванічних елементах і конденсаторах достатні лише для роботи малопотужних установок, причому терміни зберігання цих запасів обмежені. Тому електроенергія повинна бути вироблена в такій кількості, яка потрібна споживачу.

Глобальне використання електричної енергії при концентрації природних енергетичних ресурсів в окремих географічних районах зумовило необхідність передачі її на великі відстані, розподіл між електроприймачами у великому діапазоні потужностей.

Електрична енергія легко розподіляється по приймачах довільної потужності. В автоматичній та вимірювальній техніці використову­ються пристрої малої потужності (одиниці та частки вата). Разом з тим є електричні пристрої (двигуни, нагрівальні установки) потужністю в тисячі та десятки тисяч кіловат.

Для передачі й розподілу електричної енергії використовуються повітряні лінії електропередач, кабельні лінії, в цехах промислових підприємств — шинопроводи та електропроводки, які виконують з металевих проводів із алюмінію, сталі та міді. В проводах установ­люється електромагнітне поле, яке несе енергію.

За наявності проводів поле досягає високої концентрації, тому передача здійснюється з високим коефіцієнтом корисної дії.

При дуже високій напрузі між проводами починається коронний розряд, що призводить до втрат енергії. Допустима напруга має бути такою, щоб при заданому поперечному перерізі проводу втра­ти енергії внаслідок коронного розряду були незначними.

Електричні станції областей країни об’єднані високовольтними лініями передач і утворюють загальну електричну мережу, до якоїприєднані споживачі. Таке об'єднання називається електросисте­мою. Енергосистема дає змогу нівелювати “пікові" навантаження у ранкові та вечірні години й безперебійно подавати енергію спо­живачам незалежно від місця їх розташування та оперативно перекидати енергію в ту зону, де споживання енергії в даний момент максимальне.

Безперечно, без електричної енергії неможливе нормальне життя сучасної цивілізації. Тому надзвичайно важливим є забезпечення високої надійності постачання електроенергії, раціональне викори­стання, максимальне скорочення втрат у процесі її використання, виробництва, передачі та розподілу.

Для уникнення «енергетичного голоду» та усунення шкідливого впливу на навколишнє середовище вчені шукають нові шляхи одер­жання електричної енергії, збільшення потужності й коефіцієнта корисної дії установок для прямого перетворення теплової, хімічної та сонячної енергії на електричну. Рівень розвитку продуктивних сил суспільства, здатність виробляти матеріальні блага і створюва­ти кращі матеріальні умови для життя визначається рівнем вироб­ництва і споживанням електричної енергії.

Електрична енергія має дві чудові якості: вона може передава­тися на великі відстані з порівняно малими втратами і може легко перетворюватися в інші види енергії.

Зростання масштабів споживання електричної енергії, загост­рення проблеми охорони навколишнього середовища значно активізували пошуки екологічно чистіших способів одержання елек­тричної енергії. У всьому світі проводяться дослідження способів освоєння термоядерної енергії, прямого безмашинного перетворення внутрішньої і хімічної енергії в електричну, магнітогідродинамічні, термоелектричні й термоелектронні генератори, паливні елементи тощо.

Інтенсивно розробляються способи використання непаливної відновлювальної енергії — сонячної, вітрової, геотермальної, енергії хвиль, припливів та відпливів тощо.

9 1. Загальна характеристика професії                                                                          

Електрика - "сукупність явищ, у яких виявляється існування, рух і взаємодія заряджених часток" (Радянський енциклопедичний словник, М., 1979).

Ще в VI столітті до н.е. люди відкрили, що тіла можуть бути приведені в особливий стан - наелектризовані. Цей факт описав грецький філософ Фалес Мілетський. За його словами, ткалі помітили здатність янтарю, потертого об вовну, притягати до себе легкі предмети, не стикаючись з ними. Однак закон взаємодії заряджених тіл був установлений Кулоном у XVIII столітті. У 1880 році французький фізик М. Депре заявив про можливість передачі електроенергії по проводах. Він же побудував першу лінію електропередачі.

У 1883 році М. Фарадей відкрив електромагнітну індукцію - явище, що лягло в основу електротехніки. Він же ввів поняття електричного і магнітного полів. Багато чого в історії електротехніки пов'язано з ім'ям Т. Едисона (1847-1931р.р.). Він є автором приблизно 1000 винаходів в області електротехніки. Едисон удосконалив лампу накалювання, побудував першу у світі електростанцію суспільного користування (1882р.).

До кінця XIX ст. людство стояло на порозі тотальної електрифікації. Так, в цей час з'явилися перші електрики - спочатку, звісно, на Заході, в Англії, та через кілька років електричні лампочки з успіхом використовували вже в царській Росії. Чимало аристократів ще не знали, що таке вмикач та вимикач, як користуватися винаходом, а головне, як зробити таке "диво" у себе вдома. Тому в позаминулому сторіччі працівники з обслуговування "люстричества" - як називали тоді електрику, були на вагу золота.

Роки минули - електричною лампою нині нікого не здивуєш, а от професія електрика й досі має шалений попит на ринку праці.

7 2. Характер роботи                                                                                                        

Професія "Електромонтер" по предмету праці відноситься до типу - "людина-техніка"; за характером праці є професією виконавського класу.
Кожна праця дисциплінує, але водночас вона і є найголовнішим надбанням життя. Професія «Електромонтер» передбачає підвищений ризик, бо з електроенергією не жартують, а також уважність, пильність, сприйняття багатьох речей на дотик, слух, зір. Тому під час роботи постійно потрібно координувати увагу, зосереджуватися, бути точним у рухах, мати хороший фізичний стан. 

Трудові обов'язки електромонтера відрізняються в залежності від розряду фахівця. Електромонтер 2-3 розряду промиває деталі, проводить чистку контактів. Фахівці 4-5 розряду займаються більш складною, відповідальною роботою. Вони проводять діагностику в механічних і електричних схемах апаратів, пристроїв, при необхідності усувають несправності. Складання креслень та ескізів також в їх компетенції. Професія поділяється більш ніж на 30 спеціальностей, обов'язки залежать від специфіки конкретних галузей та видів виробництва. Розбирання і збірка, наладка та ремонт, технічне обслуговування різних пристроїв, апаратів, схем, приладів, вузлів - загальні для всіх електромонтерів функції.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування обслуговує силові і освітлювальні установки, здійснює перевірку, розбирання і складання схем керування електроустаткуванням, підключення до електросистеми цеху нового обладнання, його перевірку, регулярний нагляд за його роботою. Він виявляє вузли, де виникло замикання, здійснює вимкнення цих вузлів із мережі, розбирання, заміну, складання і вмикання установки.

9 3. Умови роботи                                                                                                             

При вступі на роботу в першу чергу оцінять фізичну форму, витривалість і розвинене відчуття рівноваги майбутнього електромонтера. Ці якості необхідні в небезпечних умовах роботи (висота, робота на відкритому повітрі і в будь-який час доби). Специфіка їх діяльності вимагає від них гнучкість, координацію рухів кистей і пальців рук, гарний зір і розрізнення кольорів, високий рівень розвитку образного і наочно-дієвого мислення. Непоодинокі в роботі фахівця цієї області позаштатні ситуації, де необхідно приймати швидкі та ефективні рішення.

Електромонтер працює індивідуально або у бригадах з дво- або тризмінним режимом роботи з регламентованою обідньою перервою, за так званим «поточним графіком». Нормальна тривалість робочого часу працівників становить 40 годин на тиждень. Підприємства і організації при укладенні колективного договору можуть встановлювати меншу норму тривалості робочого часу. Вихідні дні можуть не співпадати з календарними.

8 4. Ринок праці                                                                                                                

Сьогодні професія електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування – одна з провідних на промислових підприємствах, у будівельних організаціях та організаціях комунального господарства. Разом з тим вона застосовується практично в усіх галузях господарства і потреба у електромонтерах постійна.

У сучасних умовах для висококваліфікованих спеціалістів є шанс відкрити власну справу, пропонуючи населенню послуги щодо обслуговування та ремонту електрообладнання та інструментів здебільш побутового характеру: встановлення та ремонт побутової електротехніки, електроосвітлювального устаткування, прокладання та заземлення електропроводів, кабелів, обслуговування діючої техніки, встановлення та підключення до мережі лічильників, світильників тощо. Висококваліфіковані електромонтери з практичним досвідом роботи за суміжними спеціальностями мають можливість у порядку міждержавного обміну робочою силою працевлаштуватися за межами України.

На думку багатьох людей, електрик - професія більш технічного спрямування. Знатися на тому чи іншому приладі - це далеко не все, що передбачено цією професією. В роботі треба враховувати ще багато супутніх факторів - телемеханіку, електросхеми, провідність матеріалів, опір, стійкість - тут вже є простір для творчості. Хочеться креативного мислення - будь ласка, адже винаходи ще ніхто не забороняв.

10 5. Медичні обмеження                                                                                                  

Захворювання, протипоказані для професії  

" Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ":

 • захворювання серця або порушення артеріального тиску;
 • нервово-психічні розлади;
 • судоми, втрати свідомості;
 • вживання наркотиків, залежність від алкоголю;
 • некоректоване зниження гостроти зору;
 • порушення кольоророзпізнання, бінокулярного зору;
 • розлади слуху;
 • вестибулярні розлади, порушення відчуття рівноваги;
 • тремтіння рук; розлади координації рухів;
 • боязнь висоти;
 • захворювання хребта, суглобів або нижніх кінцівок;
 • хронічні інфекційні захворювання;
 • алергії;
 • шкірні захворювання;
 • захворювання органів дихання;
 • захворювання органів травлення і виділення;
 • цукровий діабет;
 • виражені фізичні недоліки.
11 6. Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей                                     

Електромонтер здійснює діяльність як в приміщенні, так і поза приміщенням. Для виконання основного завдання діяльності, електромонтеру професійна взаємодія з людьми не потрібна. Зазвичай професійне спілкування відбувається безпосередньо.

Професійно-важливі якості професії "Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування": акуратність, дисциплінованість, організованість, самодисципліна, відповідальність, передбачливість, педантичність, самостійність, здатність планувати свою діяльність у часі, старанність, ретельність, в нормі розвинені властивості відчуттів і сприйняття (зір, слух, нюх, дотик), розвинені властивості уваги, здатність до образного представлення предметів, процесів і явищ, логічність мислення, предметність (об'єкти реального світу і їх ознаки) мислення, аналітичність (здатність виділяти окремі елементи дійсності, здатність до класифікації) мислення, технічне мислення, операційна пам'ять, пам'ять на умовні позначення (знаки, символи, плани, схеми, графіки), хороша координація рухів ведучої руки, навики точної маніпуляції і спритність, твердість руки, стійкість кистей рук (низький тремор), вміння швидко орієнтуватися в навколишньому середовищі, вміння вирішувати проблемні ситуації в короткі терміни, навички креслення, схильність до роботи з документацією, схильність до конструювання і проектування, вміння правильно і ефективно розподіляти час.

12 7. Перспективи                                                                                                               

З кожним роком електромонтери стають все більш затребуваними в сучасному суспільстві. Саме тому і ставлення до них міняється рік від року: зростають зарплати, забезпечуються додаткові можливості для відпочинку фахівців. Існує можливість і адміністративного просування (електромонтер, старший електромонтер, бригадир, технік). У перспективі можлива організація приватного бізнесу. Мова йде про майстерні з ремонту електрообладнання та іншої техніки.

Перспективи щодо працевлаштування після оволодіння професією у електромонтера вагомі та стабільні, а ризик безробіття незначний.

Після отримання кваліфікації «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» випускники мають змогу навчатися та здобувати кваліфікації інженер-електрик, інженер-теплоенергетик, інженер-енергетик, інженер-електромеханік, інженер-енерготехнік, інженер-теплотехнік та ін. у вищих навчальних закладах країни.

13 8. Споріднені професії                                                                                                  

З появою усе більш різних електричних приладів, ускладненням електротехніки професія розгалужується на безліч спеціальностей: електромонтажник, електромеханік по ремонту устаткування (в залежності від спеціалізації), електромонтер, технік-електрик, електрослюсар і ін. На сьогоднішній день існує кілька десятків спеціальностей електрика.

Наукова організація праці

У сучасних умовах науковою вважають таку організацію праці, яка ґрунтується на досягненнях науки і передовому досвіді, систематично впроваджуваних в виробництво, що дозволяє якнайкраще поєднати техніку і людей в єдиному виробничому процесі, забезпечує найбільш ефективне використання матеріальних і трудових ресурсів, безперервне підвищення продуктивності праці, сприяє збереженню здоров'я працівника і створює моральне задоволення.

Основними напрямками наукової організації праці на сучасному етапі, як показує передовий досвід є: розробка і впровадження раціональних форм розділення і кооперації праці, відповідних сучасному рівню науки, техніки і збільшеному культурному і технічному рівню працюючих; правильне розставляння працівників на виробництві; поліпшення організації і обслуговування робочих місць; вивчення, узагальнення і поширення передових прийомів і методів праці; вдосконалення нормування і стимулювання праці; вдосконалення системи і якості підготовки і підвищення кваліфікації кадрів; систематичне поліпшення умов праці.

При впровадженні НОП потрібно підсилити роботу по вихованню працівників у дусі свідомого відношення до праці, а також строгого дотримання державної і трудової дисципліни. Лише за цих умов можна якнайповніше використовувати досягнення науки і передовий досвід, отримати найбільший ефект.           

Одне з основних напрямів наукової організації праці - це створення на робочому місці найбільших зручностей при виконанні технологічних операцій і раціональна побудова трудового процесу, що дозволяє систематично підвищувати продуктивність праці і покращувати якість роботи.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку

кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7241 “Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування”

2. Кваліфікація: 2-й розряд

3. Кваліфікаційні вимоги

Повинен знати: основи електротехніки; будову і принципи роботи електродвигунів, генераторів, трансформаторів, комутаційної і пускорегулювальної апаратури, акумуляторів і електроприладів; основні види електротехнічних матеріалів; їх властивості і призначення, правила і способи монтування і ремонту електроустаткування в обсязі виконуваної роботи; назву, призначення і правила користування робочим та контрольно-вимірювальним інструментом і основні знання про виробництво і організацію робочого місця; прийоми і способи заміни, зрощування і паяння проводів низької напруги; правила надання першої допомоги в разі ураження електричним струмом; правила охорони праці під час обслуговування електроустановок в обсязі ІІ кваліфікаційної групи; прийоми і послідовність виконання такелажних робіт; основи електроматеріалознавства; основи технічного креслення; основи технічних вимірювань.

Повинен уміти: виконувати окремі нескладні роботи з ремонту
і обслуговування електроустаткування під керівництвом електромонтера вищої кваліфікації. Монтувати і ремонтувати розподільні коробки клемників, запобіжних щитків і освітлювальної арматури. Очищати і продувати стисненим повітрям електроустаткування з частковим розбиранням, промиванням і протиранням деталей. Чистити контакти і контактні поверхні. Здійснювати оброблення, зрощування, ізолювання і паяння проводів напругою до 1000 В. Прокладати установочні проводи і кабелі. Обслуговувати і ремонтувати сонячні і вітрові енергоустановки потужністю до 50 кВт. Виконувати прості слюсарні, монтажні і теслярські роботи під час ремонту електроустаткування. Вмикати і вимикати електроустаткування та виконувати прості вимірювання. Працювати з пневмо і електроінструментом. Виконувати такелажні роботи із застосуванням простих вантажних засобів і кранів, якими керують з підлоги. Перевіряти і вимірювати мегомметром опір ізоляції розподільної мережі, статорів і роторів електродвигунів, обмоток трансформаторів, вводів і виводів кабелів.

14 4. Загальнопрофесійні вимоги                                                                                     

Повинен знати і застосовувати на практиці:

кращий досвід роботи за професією на підприємствах, в установах, організаціях даної та суміжних галузей, конкуруючих фірм в інших країнах;

економічні досягнення, необхідні для успішного виконання професійних завдань і обов'язків;

інформаційні технології;

призначення, порядок установлення і перегляду норм праці, тарифних ставок, посадових окладів, розцінок;

виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку;

норми ділової поведінки та етики професійних відносин;

основні положення і порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

положення Кодексу законів про працю України та інших законодавчих актів, що регулюють професійну зайнятість громадян;

правила безпечної експлуатації електроустановок і споживачів.          

Повинен:

раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;

дотримуватися норм технологічного процесу;

виконувати правила щодо здійснення діяльності, спрямованої на зміни або визначення стану   предметів виробництва, технічне обслуговування чи ремонт засобів технічного оснащення;

забезпечувати працездатний стан і показники надійності виробничої або функціональної системи за параметрами якості продукції (послуг), продуктивності, матеріальних і вартісних витрат на виготовлення продукції (надання послуг);

застосовувати способи і прийоми попередження відмов технологічних систем і виникнення браку;

сприяти ефективній діяльності виробничих і функціональних систем вищих рівнів (дільниці, відділу, іншого підрозділу, підприємства, установи, організації в цілому);

знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечної експлуатації устаткування, машин, механізмів, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;

дотримуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

виконувати заходи для поліпшення умов праці, передбачені трудовим та колективним договорами і правилами внутрішнього трудового розпорядку;

використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо).

14 5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться у системі професійно-технічної освіти

Повна або повна загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

15 6. Сфера професійного використання випускника                                                   

Технічне обслуговування і ремонт електрообладнання промислових підприємств, сільськогосподарського виробництва і електропобутових приладів.

16 7. Специфічні вимоги                                                                                                   

7.1. Вік: по закінченню навчання не менше 18 років.

7.2. Стать: чоловіча, жіноча.

7.3. Медичні обмеження.

Оставить комментарий

Наверх