VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т
З м і с т

Вступ (0)

ПЕРЕДМОВА

    Сучасне оновлення вимог до формування інформаційно-технологічного суспільства потребує прискорення науково-технічного виробництва, зросту продуктивності наслідків праці. Це змінює неодмінне підвищення рівня підготовки фахівців як технічних спеціальностей, так і педагогічних при навчанні технічних дисциплін. Наш навчальний посібник призначений для вивчення тематики комп'ютерного креслення "Робочі кресленики і ескізи деталей" з дисципліни "Інженерна комп'ютерна графіка". Посібник складається з довідкового матеріалу, рекомендації до виконання ескізів типових деталей, методичних порад створення і розроблення в Компас 3D перелік запитань для самоперевірки та підготовки до контрольних робіт, зразки робіт. В посібнику надано ілюстративний продукт, що санкціонує докладний та грамотний опис необхідних форм деталей та розрізів, за допомогою Компас 3D. Посібник відповідає програмі з інженерної комп'ютерної графіки і пропонується для використання при виконанні ІНДЗ, творчих проектів, інших видів самостійної роботи та для проектування й створення кваліфікаційних ітогових атестаційних робіт студентами, майбутніми вчителями технологій. Нами схарактеризовано, що деталь - це виріб, виготовлений з однорідного матеріалу, без застосування збиральних операцій (ГОСТ 2.101-68(1995), робочий кресленик деталі - це основний конструкторський документ, в якому містяться зображення деталі та інформація, необхідна для її виготовлення та контролю (ГОСТ 2.102-2013 та ДСТУ3321:2003), ескіз деталі - це кресленик, який виконується без застосування креслярських інструментів у довільному масштабі, інформацію про матеріал деталі вносять у спеціальну графу основного напису (рис. Д.2-Д.14), що містить в собі назву матеріалу, марку і номер стандарту. Функціональне призначення самої деталі, суттєвих вимог до технології виробництва, й обумовили факт відмінних конструктивних і технологічних елементів щодо відповідного розроблення і використання електронних освітніх ресурсів. Пропонується робота на такими тематичними напрямками: Робочі кресленики деталей; Класифікація нарізу. Відео уроки Компас 3D Класифікація нарізей; Основні параметри нарізі. Нарізь метрична циліндрична. Компас 3D V17. Створюємо модель нарізу; Познака метричних циліндричних нарізей. Компас 3D Познака метричних циліндричних нарізей; Проточка метричної нарізі. Компас 3D Проточка метричної нарізі. Компас 3D позначення матеріалів.