VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т
З м і с т

ТЕМА 2.3 - МЕХАНІЗМИ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ РУХ.

Service22 07 512

Урок №11. Механізми, що змінюють рух.                                                                                        

Механізми, що змінюють рух: зубчасто-рейкові, гвинтові, кривошипно-шатунні, кривошипно-колісні, кулачкові. Їх будова, переваги та недоліки, призначення.

63

Механізми перетворення обертального руху.                                                                                 

гвинтові механізми:

Найпоширенішими механізмами перетворення обертального руху в прямолінійний є кривошипно-шатунні, рейкові, гвинтові, ексцентрикові, кулісні, храпові тощо.

36665756768856789880

Для перетворення обертального руху в поступальний і поступального в обертальний у різних машинах широко застосовуються гвинтові механізми. Особливо часто вони використовуються для здійснення прямолінійного до­поміжного (подача) або встановлювального (підвід, відвід, затискання) руху в таких конструкціях, як столи, супорти, каретки, шпиндельні бабки тощо. Гвинти, що застосовуються в цих механізмах, називають ходовими. Гвинтові механізми часто також слугують для підйому вантажів або для передавання сил. Прикладом такого застосування є домкрати, гвинтові стяжки тощо. У цих випадках гвинти називають вантажними. Вони звичайно працюють при невеликих швидкостях, але з більшими силами, ніж ходові гвинти.

 

Основні деталі гвинтового механізму - гвинт і гайка. У таких механізмах (передачах гвинт - гайка) рух передається від гвинта до гайки, тобто оберталь­ний рух гвинта перетворюється на поступальний рух гайки, наприклад, як у механізмі поперечного переміщення супорта токарного верстата. У деяких конструкціях рух передається від гайки до гвинта. Іноді гвинтова передача перетворює обертання гвинта в поступальний рух того ж гвинта при неру­хомо закріпленій гайці. Прикладом такого механізму може бути гвинтова передача верхньої частини стола (а) фрезерного верстата. При повер­танні рукоятки 6 у гайці 2, закріпленій гвинтом 3 в полозках 4 стола 5, почи­нає поступально рухатись гвинт 1. Разом з ним рухається по напрямних по­лозків стіл 5.

Ексцентрикові і кулачкові механізми.

36665756768856789880

Ексцент­рик - це круглий диск, вісь якого зміщена відносно осі обертання вала, на якому знаходиться диск. Коли вал 2 обертається, ексцентрик 1 пересуває ролик 3 і зв’язаний з ним стрижень 4 вгору. Униз ролик повертається пру­жиною 5. Таким чином обертальний рух вала 2 перетворюється ексцентри­ковим механізмом у поступальний рух стрижня 4.

Кулачкові механізми широко застосовуються у верстатах-автоматах та в інших машинах для здійснення автоматичного циклу роботи. Ці механізми можуть мати дискові циліндричні або торцеві кулачки. Показаний на малюнку, в механізм являє собою кулачок 1 з канавкою 2. На торці канавка має складну форму. В ній розташовано ролик 3, з’єднаний з повзуном 4 стрижнем 5. У результаті обертання кулачка 1 повзун 4 одержує неоднакову швидкість прямолінійного зворотно-поступального руху, яка залежить від профілю канавки.

1770983

Кулісний механізм.

36665756768856789880

На малюнку зображена схема кулісного механізму, який широко застосовують, наприклад у поперечно-стругальних і довбальних верстатах. З повзуном 1, на якому закріплено супорт з різальним інструментом, шарнірно зв’язана сергою 2 куліса - хитна деталь 4 (вона коливається ліворуч і право­руч). Знизу куліса з’єднана з опорою за допомогою шарнірного з’єднання 6, причому під час коливань її нижній кінець повертається навколо осі опори.

Куліса коливається внаслідок поступально-зворотних переміщень в її пазі деталі 5, яку називають кулісним каменем. Ця деталь одержує рух від з’єднаного з нею зубчастого колеса 3. Зубчастому колесу 3 (його називають кулісною шестірнею) обертання передається колесом, закріпленим на веду­чому валу. Швидкість обертального руху кулісного колеса регулюється ко­робкою швидкостей, зв’язаною з електродвигуном.

Довжина ходу повзуна залежить від того, як установлений в зубчастому колесі 3кулісний камінь. Чим далі від центра шестірні розташовано куліс­ний камінь, тим більше коло, яке він описує при обертанні шестірні, і тим більший кут хитання куліси і довший хід повзуна. І навпаки, чим ближче до центра колеса встановлено кулісний камінь, тим меншими будуть коло, кут і хід.
cherchenie 38
Animiertes Prinzip mechan Hobelmaschine

Храпові механізми.

3ее3466666677788

Величину періодичних переміщень робочих органів машин дають змогу змінювати храпові механізми. Типи і галузі застосування цих механіз­мів різноманітні.

Основними частинами хра­пового механізму є стояк 2, храповик (зубчасте колесо) 1, важіль 4 і деталь 3 з виступом, яку називають со­бачкою. Храповик зі скошени­ми в один бік зубами насадже­но на ведений вал механізму. На одній осі з валом шарнір­но закріплено важіль 4, який повертається (коливається) під дією привідної штанги 6. На важелі також шарнірно закріплено собачку, виступ якої має форму, що відповідає западині між зубами храповика.

Коли важіль 4 храпового механізму рухається праворуч, собачка вільно ковзає по заокругленій частині зуба храповика, потім вона під дією власної сили тяжіння або сили спеціальної пружини заскакує у западину і, впершись у наступний зуб, штовхає його вперед. Внаслідок цього храповик, а з ним і ведений вал повертаються у попереднє положення. Зворотний поворот хра­повика з веденим валом на холостому ході важеля з собачкою 3 запобігається завдяки стопорній собачці 5, шарнірно закріпленій на нерухомій осі і притиснутій до храповика пружиною.

Описаний механізм перетворює коливальні рухи важеля в переривчасто-обертальний рух веденого вала.
01 SIMULIA pawlstressani

Оставить комментарий

Наверх