VT Farm - шаблон joomla Форекс
З м і с т
З м і с т

ТЕМА 8.9 - БЕЗПЕКА ПРАЦІ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ТА РЕМОНТІ ТРАНСФОРМАТОРІВ.

154989728

Урок №83. Безпека праці при обслуговуванні та ремонті трансформаторів.                              

Безпека праці при обслуговувані та ремонті трансформаторів.

Перед початком робіт в електроустановках в цілях безпеки необхідно проводити організаційні і технічні заходи.

До організаційних заходів відносять видачу нарядів, розпоряджень і допуску до роботи, нагляд під час роботи, оформлення перерв в роботі, перекладів на інше робоче місце і закінчення роботи.

Наряд - це завдання на безпечне виробництво робіт, що визначає їх місце і зміст, час початку і закінчення, необхідні заходи безпеки, склад бригади і осіб, відповідальних за безпеку виконання робіт. Наряд виписується на бланку спеціальної форми. Розпорядження - це завдання на виробництво робіт, визначальний їх зміст, місце і час, заходи безпеки і осіб, яким доручено виконання цих робіт. Наряди і розпорядження видають особи, що мають групу по електробезпеці не нижче V в електроустановках напругою вище 1000 В, і не нижче IV в установках напругою до 1000 В. Наряд на роботу виписується під копірку в двох екземплярах і видається оперативному персоналу безпосередньо перед початком підготовки робочого місця до роботи

При роботі по наряду бригада повинна складатися не менше ніж з двох чоловік - виробника робіт і члена бригади. Виробник робіт відповідає за правильність підготовки робочого місця, виконання необхідних для виробництва робіт заходів безпеки. Він же проводить інструктаж бригади про ці заходи, забезпечує їх виконання її членами, стежить за справністю інструменту, такелажного, ремонтного оснащення. Виробник робіт, що виконуються по наряду в електроустановках напругою вище 1000 В, повинен мати групу по електробезпеці не нижче IV, в установках до 1000 В і для робіт, що виконуються по розпорядженню, - не нижче III.

Допуск до роботи здійснюється допускаючим - відповідальною особою з оперативного персоналу. Перед допуском до роботи відповідальний керівник і виробник робіт разом з тим, що допускає перевіряють виконання технічних заходів щодо підготовки робочого місця. Після цього той, що допускає перевіряє відповідність складу бригади і кваліфікації включених в неї осіб, прочитує по наряду прізвища відповідального керівника, виробника робіт, членів бригади і зміст дорученої роботи; пояснює бригаді, звідки знята напруга, де накладені заземлення, які частини ремонтованого і сусідніх приєднань залишилися під напругою і які особливі умови виробництва робіт повинні дотримуватися; указує бригаді межі робочого місця і переконується, що все їм сказане зрозуміло бригадою. Після роз'яснень допускаючий доводить бригаді, що напруга відсутня, наприклад, в установках вище 35 кВ за допомогою накладення заземлень, а в установках 35 кВ і нижче, де заземлення не видно з місця роботи, - за допомогою покажчика напруги і дотиком рукою до струмоведучих частин.

З моменту допуску бригади до робіт для попередження порушень вимог техніки безпеки виконавець робіт або спостерігач здійснює нагляд. Спостерігачу забороняється суміщати нагляд з виробництвом якої-небудь роботи і залишати бригаду без нагляду під час її виконання. Вирішується короткочасна відсутність одного або декількох членів бригади. За відсутності виробника робіт, якщо його не може замінити відповідальний керівник або особа, що видала даний наряд, або особа з оперативного персоналу, бригада виводиться з розподільного пристрою, двері РУ закриваються і оформлюється перерва в роботі.

Періодично перевіряється дотримання працюючими правил техніки безпеки. При виявленні порушень ПТБ або виявленні інших обставин, загрозливих безпеці працюючих, у виробника робіт відбирається наряд і бригада віддаляється з місця роботи.

При перерві в роботі впродовж робочого дня бригада віддаляється з РУ, після перерви жоден з членів бригади не має права увійти в РУ у відсутність виконавця робіт або спостерігаючого, оскільки під час перерви можуть відбутися зміни в схемі, виробництва робіт, що відбиваються на умовах. Після закінчення робіт робоче місце упорядковується, приймається відповідальним керівником, який після виведення бригади виконавцем робіт розписується в наряді про їх виконання. Оперативний персонал оглядає устаткування і місця роботи, перевіряє відсутність людей, сторонніх предметів, інструменту, знімає заземлення і перевіряє відповідно до прийнятого порядку обліку, видаляє тимчасову огорожу, знімає плакати «Працювати тут», «Влізати тут», встановлює на місце постійні огорожі, знімає плакати, вивішені до початку роботи. Після закінчення перерахованих робіт наряд закривається і включається електроустановка.

До технічних заходів відносять відключення напруги і вживання заходів, що перешкоджають помилковому або мимовільному включенню комутаційної апаратури, вивішування заборонних плакатів, перевірку відсутності напруги, накладення заземлень, вивішування застережливих і приписуючих плакатів.

У електроустановках напругою вище 1000 В з усіх боків, звідки може бути подана напруга на місце роботи, при відключенні повинен бути видимий розрив, який здійснюється відключенням роз'єднувачів, віддільників і вимикачів навантаження без автоматичного включення їх за допомогою пружин, встановлених на самих апаратах. Видимий розрив можна створити, знявши запобіжники, або від'єднавши, або знявши шини і дроти. Трансформатори напруги і силові трансформатори відключаються з обох боків, щоб виключити зворотну трансформацію. Щоб уникнути помилкового або мимовільного включення комутаційних апаратів виконують наступні заходи:

- ручні приводи у відключеному положенні і стаціонарні огорожі замикають на механічний замок;

- у приводів комутаційних апаратів, що мають дистанційне керування, відключають силові ланцюги і ланцюги оперативного струму;

- у вантажних і пружинних приводів вмикаючий вантаж або пружини приводять в неробоче положення.

У електроустановках напругою до 1000 В залежно від конструкції замикають рукоятки або дверці шафи, вкривають кнопки, встановлюють між контактами ізолюючі накладки, від'єднують кінці проводів від вмикаючої котушки. Відключене положення апаратів з недоступними для огляду контактами визначається перевіркою відсутності напруги.
На приводах ручного і ключах дистанційного керування комутаційної апаратури вивішують заборонні плакати «Не включати. Працюють люди», а на повітряних і кабельних лініях - «Не включати. Робота на лінії». Залежно від місцевих умов і характеру роботи не відключені струмоведучі частини, доступні для ненавмисного дотику на час роботи, захищають щитами, екранами з ізоляційних матеріалів, ізолюючими накладками або встановлюють спеціальні пересувні огорожі.

Робоче місце захищають канатом з вивішеними на них плакатами «Стій. Напруга», оберненими всередину простору, що захищається. На конструкціях, по яких дозволено підніматися, вивішують плакат «Працювати тут», на сусідніх - «Не влізай. Уб'є!». На всіх підготовлених робочих місцях після накладення заземлення і огорожі робочого місця вивішують плакат «Працювати тут».

Під час роботи забороняється переставляти або прибирати плакати і встановлені тимчасові огорожі, а також проникати на територію захищених ділянок.

Відсутність напруги перевіряють між всіма фазами, кожною фазою і землею, кожною фазою і нульовим дротом.

Для включення на паралельну роботу трансформаторів, ліній і кабелів необхідне їх попереднє фазування, тобто визначення однойменних фаз, що підлягають з'єднанню. Фазування проводять на відключених роз'єднувачах, вимикачах або кабелях, від'єднаних від лінійних роз'єднувачів. На цій роботі повинні бути зайняте не менше двох осіб, що мають III і IV групи.

Оперативний персонал (або працівники електролабораторії під його спостереженням) проводить фазування по розпорядженню. Без участі оперативного персоналу фазування проводять по наряду.

Перед початком роботи необхідно надіти головний убір, щільно застебнути одяг, надіти діелектричні рукавички і окуляри. Стояти слід стійко на ізолюючій підставі і не торкатися стін або заземлених частин. Перед фазуванням перевіряють напругу на всіх шести затисках від обох джерел живлення: при напрузі до 220 В - струмошукачем, при напрузі вище 220 В - покажчиком напруги з додатковим резистором.

При фазуванні, щупом покажчика напруги торкаються до струмопровідного проводу якої-небудь фази, а щупом іншої трубки з додатковим резистором - до тієї ж фази іншого джерела. При збігу однойменних фаз лампи світитися не будуть, оскільки відсутня різниця потенціалів. Якщо фази переплутані, покажчик покаже наявність напруги. Тоді фазування виправляють тільки після повного зняття з електроустановки напруги і виконання інших необхідних заходів безпеки. Покажчик напруги, що використовується при фазуванні, повинен бути розрахований на подвійну робочу напругу фазованих ланцюгів або мати відповідний додатковий резистор.

Під час експлуатації і випробувань трансформаторів їх баки повинні бути заземлені.

Забороняється знаходження на кришці бака і підйом інструментів і інших предметів на кришку бака під час роботи трансформатора.

Огляд газового реле слід здійснювати із спеціального майданчика стаціонарних сходів трансформатора.

Під час огляду працюючого трансформатора забороняється знаходитися в зоні викиду масла із запобіжного клапана або вихлопної труби.

Забороняється наближатися до трансформатора, що знаходиться під напругою з явними ознаками пошкодження: сторонні шуми, розряди на ізоляторах, сильна (струменем) тіч масла і ін.

Забороняється перемикати рукояткою пристрій РПН трансформатора, що знаходиться під напругою.

На працюючому трансформаторі затиски вторинних обмоток вбудованих трансформаторів струму повинні бути замкнуті накоротко за допомогою спеціальних перемичок в шафі затисків або приєднаннями вторинних ланцюгів захисту, електроавтоматики, і вимірювань. При цьому забороняється розривати ланцюги. підключені до вторинних обмоток трансформаторів струму без попереднього закорочування обмоток перемичкою.

Зварювальні роботи на непрацюючому трансформаторі, при необхідності, слід виконувати тільки після заповнення його маслом до рівня 200 - 250 мм вище за місце зварювання щоб уникнути займання пари масла.

Під час проведення зварювальних робіт, з метою усунення течі масла в трансформаторі, необхідно створити вакуум, який забезпечує припинення течі масла в місці зварки.

Для виконання монтажних або ремонтних робіт усередині бака трансформатора необхідно продути бак трансформатора сухим чистим повітрям і забезпечити природну вентиляцію відкриттям верхніх і нижніх люків. В процесі виконання робіт необхідно здійснювати безперервний контроль за людьми, що знаходяться усередині бака трансформатора.

Під час заповнення трансформатора маслом або під час зливу масла бак трансформатора і виводи його обмоток повинні бути заземлені, щоб виключити появу електростатичних розрядів.

Необхідно уникати попадання і тривалої дії трансформаторного масла на шкіру.

ТЕМА 8.8 - ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ТРАНСФОРМАТОРА І СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ.

128 512

Урок №82. Характерні несправності зварювального трансформатора і способи їх усунення.  

Характерні несправності зварювального трансформатора і способи їх усунення.

5 512

Зварювальний трансформатор.

550208993 w640 h640 cid2812652 pid356759139 8a6dc3f7

Трансформатор для дугового електрозварювання називають зварю­вальним трансформатором. Це однофазний двохобмоточний понижувальний трансформатор, який перетворює напругу мережі 220 або 380В у напругу 60-70В, яка необхідна для надійного запалювання та стійкого горіння елект­ричної дуги між: металевим електродом і зварюваними деталями.

1 Специфіка роботи зварювального трансформатора полягає в переривчастому режимі його роботи: запалюванні електричної дуги передує коротке замикання вторинного кола трансформатора, а обривання дуги створює режим холостого ходу. Номінальний режим роботи трансфор­матора відповідає стійкому горінню електричної дуги. Для обмеження струму в зварювальному трансформаторі необхідно збільшити індук­тивний опір.
На малюнку представлений зварювальний трансформатор ТСК-500. Первинна обмотка його нерухома, а вторинна переміщається по сердечнику. Переміщенням вторинної обмотки регулюється зварювальний струм. В нижній частині сердечника 4 знаходиться первинна обмотка 2, яка складається з двох котушок, розміщених на двох стержнях магнітопроводу. Котушки первинної обмотки закріплені нерухомо. Вторинна обмотка 3, яка також складається з двох котушок, розміщена на значній відстані від первинної. Котушки, як первинної, так і вторинної обмоток з’єднані паралельно. Вторинна обмотка, жорстко з’єднана з плитою 1, переміщається по сердечнику за допомогою гвинта 6, з яким вона пов’язана, та рукоятки 5, яка знаходиться на кришці кожуха трансформатора. Зварювальний струм регулюють зміною відстані між первинною і вторинною обмотками. При обертанні рукоятки 5 за годинниковою стрілкою вторинна обмотка наближається до первинної, магнітний потік розсіяння і індуктивний опір зменшуються, зварювальний струм зростає. При обертанні рукоятки проти годинникової стрілки вторинна обмотка віддаляється від первинної, індуктивний опір і магнітний потік розсіяння ростуть і зварювальний струм зменшується. Струм з вторинної обмотки поступає на вихід 7. 

Межі регулювання зварювального струму 165-650 А.

Обмежити струм у зварювальному трансформаторі можна також послідов­ним вмиканням у вторинне коло трансформатора індуктивної котушки - дроселя Др (мал.а), що є котушкою з мідного проводу прямокутного перерізу, яка розміщена на сталевому магнітопроводі. Дросель має прис­трій типу "гвинт-гайка", який обертанням гвинта дає змогу переміщува­ти ярмо так, щоб повітряний зазор δ між ярмом і стержнями змінювався від δ=0 до δ=δмакс. При цьому мінімальному значенні δ відповідає най­більший індуктивний опір дроселя, а відповідно, мінімальне значення робочого струму І2 = І2мін, а максимальному значенню δ=δмакс відповідає найменший індуктивний опір дроселя і максимальне значення робочого струму І2=І2макс.

2

Схема вмикання трансформатора для електродугового зварювання СТШ-400: а - будова, б - вольт-амперна характеристика

 315
Професійний зварювальний трансформатор СГД Патон
 

Характерні несправності зварювального трансформатора і способи їх усунення.

Деталі та вузли трансформатора Зношування та пошкодження деталей та вузлів Способи ремонту деталей та вузлів

1

1 – плита;

2 – первинна обмотка;

3 – вторинна обмотка;

4 – сердечник;

5 – рукоятка;

6 – гвинт;

7 – клемна колодка

Котушки первинної і вторинної обмоток Пониження опору ізоляції обмоток Сушіння ізоляції
Пошкодження бандажів Заміна бандажів
Послаблення кріплення котушок Закріплення котушок
Послаблення і випадання розпірок і клинів Заміна розпірок і клинів
Відшарування ізоляції зовнішнього шару проводів обмотки Ізолювання місць пошкоджень ізоляції

Пакет сердечника

Збільшення товщини пакету сердечника Затяжка стягуючих шпильок
Пониження опору ізоляції затягуючих шпильок Заміна ізоляції шпильок
Вигоряння або оплавлення ділянок пакета Зачистка місць пошкодження
Пошкодження антикорозійного покриття Очищення і окраска поверхні пакета

Механізм регулювання зварювального струму

Згинання ходового гвинта Правка гвинта
Зношування різьби ходового гвинта і ходової гайки Заміна гвинта, гайки
Порушення кріплення ходової гайки Заміна траверси
Згинання, злом рукоятки Заміна рукоятки
Порушення кріплення ручки в рукоятці Приварювання ручки
Тріщини і сколи на ручці Заміна ручки
Основа контактних зажимів Тріщини і сколи на основі, вигоряння ділянок поверхні основи і отворів під контактні болти Заміна основи
Наявність бризок металу і кіптяви на поверхні основи Очищення поверхні

Шини і з’єднувальні провода

Пошкодження ізоляції з’єднувальних проводів Ізолювання пошкоджених ділянок
Підгоряння і оплавлення контактних поверхонь шин і наконечників з’єднувальних проводів Зачищення контактних поверхонь
Порушення пайки наконечників Пайка

Кожух

Прогини і вм’ятини боковин і кришки кожуха Рихтування
Тріщини і розриви стінок кожуха, обрив кріплення ручок, планок і скоб Рихтування і заварювання
Пошкодження окрашеної поверхні кожуха Зачищення і окраска

ТЕМА 8.7 - РЕМОНТ ТРАНСФОРМАТОРІВ.

44

Урок №80-81. Ремонт трансформаторів.                                                                                          

Ремонт зовнішніх частин трансформаторів без розбирання: доливання мастила, підтягування кріплення, розбирання і чищення мастилопокажчика, вимір  ізоляції  до і після ремонту, видалення бруду з розширника, протирання всіх ізоляторів, перевірка роботи перемикача напруги.

Перевірка заземлювальних болтів і шунтувальних перемичок.

У забезпеченні тривалої безаварійної роботи трансформатора велику роль грає його ізоляція. Розрізняють ізоляцію маслонаповненого трансформатора зовнішню і внутрішню. До зовнішньої відносять повітряну ізоляцію, що знаходиться зовні бака, наприклад ізоляційна відстань по повітрю між вводами трансформатора. Внутрішньою є ізоляція, розташована усередині бака. Вона ділиться на головну і поздовжню. До головної ізоляції відносять деталі, що ізолюють обмотки один від одного і від заземлених частин, наприклад електрокартонні (м’які) і паперово-бакелітові (жорсткі) циліндри, масляні канали і ін.

У поздовжню ізоляцію входить ізоляція витків обмотки, між її котушками або дисками, між шарами і елементами ємнісного захисту обмотки. В процесі роботи трансформатора всі елементи його головної і поздовжньої ізоляції піддаються різним діям, що знижують їх електричну міцність і терміни служби.

Найбільш сильну негативну дію на електричну міцність ізоляції створюють хімічні процеси, що відбуваються в трансформаторі із-за наявності в ізоляції сторонніх домішок у вигляді: вологи, що залишилася в ізоляції при недостатньому сушінні обмоток після ремонту або, що скупчилася унаслідок зволоження охолоджуючого масла трансформатора; залишку розчинника просочувального лаку, не видаленого при запіканні просочених обмоток; повітряних або газових включень в ізоляцію, що залишилися при заповненні бака трансформаторним маслом; сторонніх механічних домішок і твердих часток, що попали в бак при його заповненні маслом.

При роботі трансформатора, що супроводжується підвищеним нагрівом його внутрішніх частин, хімічні процеси стають інтенсивнішими і їх негативна дія на ізоляцію різко зростає.

При збільшенні в твердій і м'якій ізоляції вмісту вологи, недостатньому видаленні з неї розчинників, повітря і газових включень електрична міцність ізоляції знижується, а термін служби ізоляційних покриттів в результаті хімічних реакцій різко скорочується. Присутність в маслі різних механічних домішок (волокон і ін.) знижує його пробивну напругу.

Окремі ізоляційні деталі, наприклад паперово-бакелітові циліндри, зазнають, окрім всього, додатково і механічні дії, що викликаються електродинамічними зусиллями, які виникають в обмотках при крізних коротких замиканнях.

Якість ізоляції - основний показник, що визначає надійність трансформатора в експлуатації, тому при ремонті трансформаторів якості і дотриманню технології ізоляційних робіт необхідно приділяти особливу увагу. Ізоляція відремонтованого трансформатора повинна без пошкоджень і погіршень діелектричних властивостей витримати весь комплекс післяремонтних випробувань, а також електричні, теплові, хімічні і інші дії на неї, можливі в процесі роботи трансформатора.

6 12 Найуразливішою частиною трансформатора, що часто ушкоджується, є його обмотки ВН і рідше НН. Пошкодження найчастіше виникають унаслідок зниження електричної міцності ізоляції на якій-небудь ділянці обмотки, внаслідок чого відбувається електричний пробій ізоляції між витками і їх замикання на цій ділянці, що призводить до виходу трансформаторів з ладу. Нерідкі випадки переходу напруги з обмотки ВН на обмотку НН через погіршення стану ізоляції між ними.

У трансформаторах можуть ушкоджуватися також вводи, перемикачі, кришка і інші деталі. Приблизне співвідношення (у відсотках) пошкоджень окремих частин трансформатора наступне: обмотки і струмопровідні частини - 53, вводи - 18. перемикачі - 12, всі інші частини, разом узяті, - 17. Дослідження причин аварійних виходів трансформаторів з ладу показали, що зазвичай аварії відбуваються через незадовільне обслуговування і низьку якість ремонту.

Трансформатор з пошкодженими обмотками або іншими його частинами підлягає негайному виводу з роботи і ремонту. Найбільш поширена в електроремонтних цехах більшості підприємств функціональна схема ремонту трьохфазних трансформаторів з масляним охолодженням показана на мал. 80.1.

Відповідно до цієї схеми пошкоджений трансформатор, що знаходиться на складі несправних трансформаторів в очікуванні ремонту, поступає в дефектувально-підготовче відділення, що складається з трьох ділянок: розбирання і мийки, дефектування обмоток і механічної частини трансформатора.

На розбірній ділянці очищають трансформатор, зливають масло з його розширювача, бака і маслонаповнених вводів, а потім, упевнившись із записів в супровідних документах і шляхом попередніх випробувань в несправності трансформатора, переходять до його розбирання і дефектування.

Розбирання трьохфазного масляного двохобмоточного трансформатора і дефектування ряду його частин виконують одночасно або з невеликим зсувом в часі.

Дефектуванням трансформатора називають комплекс робіт по виявленню характеру і мірах пошкодження його окремих частин. Робота по дефектуванню - найбільш відповідальний етап ремонту, оскільки при цьому визначаються дійсний характер і розміри пошкоджень, а також об'єм майбутньою ремонту і потреба в ремонтних матеріалах і оснащенні. Тому виконуючий дефектування повинен добре знати не лише ознаки і причини несправності, але і способи їх безпомилкового виявлення і усунення.

1

Схема ремонту трьохфазних трансформаторів з масляним охолодженням.

Пошкодження зовнішніх деталей трансформатора (розширювача, бака. арматури, зовнішньої частини вводів, пробивного запобіжника) можна виявити ретельними оглядами, а внутрішніх деталей - різними випробуваннями. Проте результати випробувань не завжди дозволяють точно встановити дійсний характер пошкоджень, оскільки будь-яке відхилення від норми, виявлене в результаті випробувань (наприклад, підвищений струм холостого ходу), може бути викликане різними причинами, у тому числі витковим замиканням в обмотці, наявністю замкнутого контуру струму через стяжні болти і пресуючі деталі, неправильним включенням паралельних обмоток і ін. Тому в процесі дефектування, як правило, розбирають трансформатор і при необхідності піднімають активну частину (магнітопровід з обмотками), що дозволяє не лише точно встановити причини і масштаби пошкоджень, але й визначити необхідні для ремонту трансформатора матеріали, інструменти і пристрої, а також час.

Технологія ремонту фарфорових вводів трансформатора

Ескіз Склад роботи Ремонтні операції Пояснення

2

Переармування вводу:

а - видалення старої мастики, б - установка вводу в пристосування  і  заливка  цементуючим  розчином

Перевірка фарфорових вводів, армування шапки ізолятора і місць паяння  шпильок на відсутність течі масла

Огляд шпильок, ковпачка, фланця,   фарфору

При сколах фарфору площею більше 3 см2 або глибині подряпин більше 0,5 мм, опіках на глазурі від електричної дуги, тріщинах фланця, обойми або кільця, течі масла вводи переармовують

Видалення старої мастики

Нагрів автогенним пальником фарфору ізолятора до 100°С. Нагрів фланця до такого стану, при якому армування починає тріскатися і висипатися. Звільнення фланця від ізолятора легкими постукуваннями молотка  по фланцю

Якщо  на ізоляторі  виявлений   істотний дефект,   його розбивають  і замінюють новим

Переармування Укладання гумової прокладки всередину ковпака, вставка ізолятора, заливка цементуючим розчином і після застигання покривання ізолятора емаллю 624С

Армування проводять у приміщенні з температурою 25°С. Переармований ввід витримують до монтажу не менше 48 год. при 25°С

Технологія ремонту кришки трансформатора

Ескіз Склад роботи Ремонтні операції Пояснення

3

Кришка трансформатора ТМ-400/10 (вигляд зверху):
1 - фланець для з'єднання з

розширювачем, 2 - рим, 3 - ввід ВН, 4 - перемикач, 5 - кран, 6 - термометр, 7 - пробивний запобіжник, 8 - ввід нейтралі НН, 9 - лінійний ввід НН, 10 - кришка, 11 - місце установки розширювача

Усунення  викривлення або погнутості кришки

Нагрів кришки паяльною лампою в місці викривлення. Виправка кришки ударами молотка або кувалди

Ізолятори і всю арматуру перед ремонтом демонтують

Заварка  тріщин

Наскрізне свердління діаметром 2,5-3 мм кінців тріщини. Обробка тріщини зняттям фаски кромок під кутом 45°. Заварка тріщини електрозварюванням, зачистка шва урівень з поверхнею кришки

Тріщину обробляють по всій довжині. Шов роблять рівним, щільним без раковин, тріщин та пропалів

Відновлення порушеного з'єднання між шпилькою, що кріпить фланець фарфорового ізолятора,    і кришкою Спилювання      дефектної шпильки,    свердління   нового отвору, зачистка поверхні кришки і шпильки по місцю, приварювання шпильки  до кришки Шпильку приварюють до кришки з лицьового боку, роблячи шов щільним, рівним, без тріщин і пропалів

Технологія ремонту перемикача ТПСУ регулювання напруги трансформатора

Ескіз Склад роботи Ремонтні операції Пояснення

4

Перемикач ТПСУ регулювання     напруги    трансформатора:

1,7 - болти для кріплення циліндра, 2 - сегментний   контакт,    3 - колінчастий  вал

4 - трубка, 5, 10 - внутрішній і зовнішній фланці, 6 - циліндр, 8 - ущільнення

9 - кришка трансформатора, 11 - стопорний болт, 12 - ковпак приводу, 13 - покажчик положення перемикача, 14 - нерухомий  контакт

Перевірка   якості   роботи перемикача

Перевірка     щільності прилягання контактних кілець до контактних стержнів  зміною   положення перемикача

При перемиканні в положення I, II, III (що відповідає фазам А, В,С) повинно бути чітко чутно клацання; фіксуючі шпильки в перемкнутому положенні повинні входити в свої гнізда
Перевірка надійності паянь відведень перемикача і затягування контргайки   наконечника  стійки

Перепаювання (при необхідності)  відведень

Для паяння використовують ПОС 40

Усунення несправностей перемикаючої системи Ретельний огляд контактних стержнів, кільця, штанги і деталей кріплення

Несправні деталі заміняють новими

Збірка перемикача і установка його   на місце

Попередня зачистка контактних поверхонь всіх деталей. Протирання дрантям місця установки

Старі ущільнення замінюють новими

Розбирання, ремонт і збірка сальникових ущільнень

Вибір шпильки, що контрить, знімання ковпака, вигвинчування сальникової пробки, заміна сальникового ущільнення. Затягування сальникової пробки, встановлення на місце ручки перемикача, забивання шпильки

Всі операції виконують після монтажу перемикача

Технологія ремонту розширювача трансформатора

Ескіз Склад роботи Ремонтні операції Пояснення

5

 

6

Розширювач трансформатора: 1 – мастило покажчик, 2 – корпус, 3 - кільце, 4 – патрубок для з’єднання із запобіжною трубою, 5 пробка, 6 – патрубок для з’єднання з осушувачем, 7 – патрубок для з’єднання з баком, 8 – кришка трансформатора, 9 – пробка, 10 – відстійник, 11 – кронштейн, 12 – опорна пластина

Очищення   від   забруднення та іржі   зовнішньої поверхні

Очищення зовнішньої поверхні металевою щіткою і протирання її чистим дрантям

Остаточне    очищення проводять ганчіркою,   змоченою в бензині

Очищення  від   забруднення  внутрішньої поверхні

Вирізання задньої стінки розширювача, очищення поверхні від осаду, що загуснув, іржі, протирання ганчіркою, змоченою в бензині

Стінку вирізають, залишаючи кільцеву кромку, до якої після очищення приварюють нове дно

Фарбування внутрішньої  поверхні

Фарбування чистої сухої поверхні мастилостійкою   емаллю

Можна застосовувати мастилостійку нітроемаль

Заготовка нової стінки

Вирізування з листової сталі нової стінки і приварювання до корпусу розширювача

Задню   стінку    приварюють, не допускаючи  перепалу металу,   рівним,   щільним швом,   без  тріщин

Усунення забруднення і пошкодження мастиломірного скла

Вивертання      внутрішньої пробки мастилопокажчика, протирання   мастиломірного   скла   ганчіркою, змоченою сухим трансформаторним маслом

Дефектне скло заміняють новим

Відновлення контрольних відміток мастиловказівника

Нанесення на розширювачі, навпроти мастиловказівного скла нових відміток рівня масла цинковими білилами

Відмітки рівня мастила наносять на висоті 0,55; 0,45; 0,1 діаметра     розширювача,

що відповідає   температурі мастила +35, +15, - 35оС

Технологія ремонту корпуса бака трансформатора

Ескіз Склад роботи Ремонтні операції Пояснення
7

Очищення   від бруду та іржі корпусу бака

Очищення внутрішньої поверхні металевим скребком і промивка відпрацьованим трансформаторним мастилом

Видаляють сліди старих ущільнень

Усунення   погнутості і вм'ятин корпусу бака

Виправка легкими ударами молотка  погнутості

З боку, протилежного удару, ставлять металевий упор, а деформовану ділянку корпусу нагрівають

Ремонт  зварних   з'єднань

Чеканка або паяння волосяних тріщин, кріплення, свердління і заварювання крупних тріщин

Тріщину в трубі заварюють електрозварюванням, а на ребрі і стінці корпусу – газозварювальним апаратом

Контроль зварних з'єднань

Покриття швів із зовнішнього боку крейдою, а зсередини змочування швів гасом

Якщо шов нещільний, гас проникає і змочує крейду, яка  темніє

Перевірка   на герметичність

Заповнення корпусу бака до борту відпрацьованим мастилом Мастило тримають в корпусі протягом 1 год. при температурі   не нижче 10°С

Заземлювальні болти та шунтувальні перемички перевіряють візуально на наявність окислів, іржі, підтягують їх, якщо необхідно замінюють на нові. При неможливості відкрутити болт його змащують маслом або WD-40 але потім замінюють на новий, оскільки ці речовини є діелектриками і погано видаляються з поверхні, а контакт провідника необхідно зачистити наждачним папером або напилком та знежирити бензином.

Вимірювання опору ізоляції - див. урок №78.

ТЕМА 8.6 - ХАРАКТЕРНІ НЕСПРАВНОСТІ СИЛОВИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ, ЇХ ПРИЧИНИ.

5 512

Урок №79. Характерні несправності силових  трансформаторів, їх причини.                             

Характерні несправності силових  трансформаторів, їх причини.

Елементи трансформатора Неполадки Причини неполадок
Обмотки

Виткові замикання

Природне старіння та знос ізоляції, систематичне перевантаження трансформаторів, динамічні зусилля при наскрізних коротких замиканнях
Замикання на корпус (пробій), міжфазне замикання Старіння ізоляції, зволоження масла і пониження його рівня; внутрішні і зовнішні перенапруження; деформація обмоток унаслідок динамічних навантажень при крізних коротких замиканнях
Обрив   кола Обгоряння виводів, руйнування з'єднань внаслідок низької якості паяння або зварювання виводів
Перемикачі напруги Відсутність контакту Порушення    регулювання перемикаю­чого   пристрою

Оплавлення контакт­ної поверхні

Термічний вплив на контакт при коротких замиканнях
Вводи Пробій на корпус Тріщини в ізоляторах, зниження рівня масла в трансформаторі при одночас­ному забрудненні внутрішньої поверхні ізолятора
Перекриття між ввода­ми окремих фаз Пошкодження ізоляції виводів, що приєднані до вводів або перемикача
Магнітопровід Збільшення струму холостого ходу Послаблення шихтованого пакета магнітопроводу
"Пожежа" сталі Порушення ізоляції між окремими пластинами сталі або ізоляції стяжних болтів; слабке пресування пластин, утворення короткозамкненого контура при пошкодженні ізоляційних прокладок між ярмом і магнітопроводом

Бак і арматура

Витікання масла із зварювальних швів, кранів і фланцевих з'єднань

Порушення зварювального шва від механічних або температурних впливів, погана притирка пробки крана, пошкодження прокладки під фланцем

Трансформатор перегрівається

1. Трансформатор перевантажений

2. Ослабла пресовка шихтованого магнітопроводу;

3. Порушене пресування стиків у стиковому магнітопроводі

Ненормальне гудіння в трансформаторі

1. Відбулося перекриття (але не про­бій) між обмоткою або виводами навантаження внаслідок перегрівання;

2. Обрив заземлення

Потріскування всере­дині трансформатора

Виникли перенапруги. Різко погіршилась якість масла. Знизився рівень масла.
Пробій обмоток на корпус, між обмотками високої та низької напруги або між фазами Погіршилась якість ізоляції внаслі­док її старіння. Утворилось коротке замикання на лінії

ТЕМА 8.5 - ПОРЯДОК ПЕРЕВІРКИ І ОБСЛУГОВУВАННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ.

50

Урок №78. Порядок перевірки і обслуговування трансформаторів.                                             

Порядок перевірки і обслуговування трансформаторів. Періодичність оглядів трансформаторів. Контроль над рівнем  мастила,  ізоляторами, температурою мастила в трансформаторі, зовнішнім  станом кінцевого забиття кабелю, за чистотою приміщення і трансформатора, за витіканням мастила через кришку,  випускними клапанами, навантаження трансформатора; характеристики гудіння трансформатора.

Періодичність перевірки та оглядів силових трансформаторів (без підйому магнітопроводу) визначається відповідно до встановлених норм і залежить від їх технічного стану.

При обслуговуванні масляного трансформатора його оглядають зовні і усувають виявлені дефекти, чистять ізолятори, бак і радіатори, видаляють бруд з розширювача, доливають масло, перевіряють мастилопокажчик, спусковий кран і ущільнення, надійність контактних з'єднань, беруть пробу масла, проводять випробування і вимірювання.

В процесі огляду перевіряють герметичність ущільнень. Якщо вона порушена і є течі мастила між кришкою і баком або фланцевими з'єднаннями, то підтягають гайки. Якщо ж це не допомагає, ущільнення замінюють новими, з мастилостійкої гуми.

Бак трансформатора і радіатори очищають від пилу і мастила, ізолятори протирають бензином. Видаляють бруд з розширювача і перевіряють роботу мастилопокажчика. При необхідності доливають мастило. Необхідно пам'ятати, що температура мастила, що доливається повинна відрізнятися від температури мастила в трансформаторі не більше ніж на 5°С.

Потім перевіряють повітряосушувач. Якщо індикаторний силікагель має рожевий колір, його замінюють новим (блакитним). Силікагель для повторного використання відновлюють шляхом сушки: індикаторний - при 100 - 120 °С протягом 15 - 20 год. (до яскраво-блакитного кольору), гранульований, - при 400 - 500 °С протягом 2 год.

Перезарядка термосифонного фільтру виконується, якщо кислотне число масла складає 0,1мг КОН (за наслідками випробування проби мастила). Для цього зливають мастило з розширювача, знімають кришку фільтра, а потім грати з силікагелем. Вживаний силікагель замінюють свіжим, сухим. Встановивши кришку, заливають мастило в розширювач, заздалегідь випустивши повітря з фільтру через пробку на його кришці. Мастило доливають до відповідної відмітки на мастилопокажчику розширювача залежно від температури мастила, яку контролюють термометром, встановленим на кришці бака. У корпус оправи термометра також заливають трансформаторне мастило.

При обслуговуванні сухого трансформатора необхідно зняти кожух і упевнитися у відсутності механічних пошкоджень обмоток, ізоляторів і інших частин трансформатора, перевірити надійність контактних з'єднань і заземлень, продути трансформатор чистим сухим повітрям і протерти ізолятори.

Після закінчення обслуговування заміряють опір ізоляції обмоток трансформатора R60" і визначають коефіцієнт абсорбції (відношення R60" і R15", де R60" - опір ізоляції через 60 с, R15" - через 15 с після початку вимірювання) мегомметром на 2500 В. Опір ізоляції вимірюють між кожною обмоткою і корпусом і між обмотками.

 

Порядок проведення технічного обслуговування силового трансформатора.

Ескіз Операція технічного обслуговування
1 зовнішній огляд і усунення дефектів, що піддаються усуненню на місці
2  чищення зовнішньої поверхні ізоляторів і бака
3  спуск бруду з розширювача, доливання мастила, перевірка мастилопокажчика
4  заміна сорбенту у фільтрах

5

 перевірка спускового крана і ущільнень
6  огляд і чищення охолоджуючих пристроїв, перевірка (заміна) підшипників двигунів системи охолоджування і вентиляторів, їх балансування
7  перевірка захистів і розрядників на трансформаторах з пристроєм РПН і контрольно-вимірювальних приладів

3

8

 перевірка гідравлічного затвора, мембрани вихлопної труби, огляд і перевірка вводів;
9  відбір і перевірка проб мастила з бака трансформатора, негерметичних і при необхідності герметичних вводів;
10  огляд, перевірка мастилопровідності верхнього контактного вузла вводів і при необхідності заміни ущільнень;
11  перевірка пристроїв захисту мастила від старіння і окислення і заміна пошкоджених елементів цих пристроїв;
 проведення вимірювань і випробувань.

ТЕМА 8.4 - СХЕМИ З’ЄДНАННЯ ОБМОТОК. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ СУХИХ ТРАНСФОРМАТОРІВ.

53

Урок №77. Схеми з’єднання обмоток. Особливості будови сухих трансформаторів.                  

Схеми з’єднання обмоток. Особливості будови сухих трансформаторів.

42

Схеми з’єднання обмоток.

Трифазний трансформатор має дві трифазні обмотки - високої (ВН) і низької (НН) напруги, в кожну з яких входять по три фазні обмотки, або фази. Таким чином, трифазний трансформатор має шість незалежних фазних обмоток і 12 виводів з відповідними затисками, причому початкові виводи фаз обмотки вищої напруги позначають буквами A, B, С, кінцеві виводи - X, Y, Z, а для аналогічних виводів фаз обмотки нижчої напруги застосовують такі позначення: а,b,c,x,y,z.

5 В більшості випадків обмотки трифазних трансформаторів сполучають або в зірку – Y, або в трикутник - ∆

Вибір схеми з'єднань залежить від умов роботи трансформатора. Наприклад, в мережах з напругою 35 кВ і вище вигідніше сполучати обмотки в зірку і заземляти нульову точку, оскільки при цьому напруга проводів лінії передачі буде в √3 разів менше лінійного, що призводить до зниження вартості ізоляції.

Освітлювальні мережі вигідно будувати на високу напругу, але лампи розжарювання з великою номінальною напругою мають малу світлову віддачу. Тому їх доцільно живити від зниженої напруги. У цих випадках обмотки трансформатора також вигідно сполучати в зірку (Y), включаючи лампи на фазну напругу.

З іншого боку, з погляду умов роботи самого трансформатора, одну з його обмоток доцільно включати в трикутник (∆ ).

Фазний коефіцієнт трансформації трифазного трансформатора знаходять, як співвідношення фазної напруги при холостому ході:

nф = Uфвнх / Uфннх,

а лінійний коефіцієнт трансформації, залежний від фазного коефіцієнта трансформації і типу з'єднання фазних обмоток вищої і нижчої напруги трансформатора, по формулі:

nл = Uлвнх / Uлннх.

Якщо з'єднання фазних обмоток виконано по схемах "зірка-зірка (Y/Y) " або "трикутник-трикутник (∆/∆) ", то обидва коефіцієнти трансформації однакові, тобто nф = nл.

При з'єднанні фаз обмоток трансформатора по схемі "зірка - трикутник (Y/∆)" - nл = nф√3, а по схемі "трикутник-зірка (∆ / Y) " - nл = nф /√3.

51

Особливості будови сухих трансформаторів.                                                                                  

trasformatory ttr5

Сухі трансформатори охолоджуються повітрям. Вони застосовуються в житлових і промислових приміщеннях, в яких експлуатація масляного трансформатора є небажаною. Трансформаторне масло є горючим, і при порушенні герметичності бака масло може пошкодити інше устаткування.

ТЕМА 8.3 - СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ ТРАНСФОРМАТОРІВ.

52

Урок №76. Системи охолодження трансформаторів.                                                                      

Системи охолодження трансформаторів.

52

Системи охолодження трансформаторів.

1 2
Система М (ONAN) Система Д
3 4
Система ДЦ (OFAF)

Система Ц (OFWF)

М – природне масляне охолодження до 16 000 кВт

Д – масляне охолодження дуттям і природною циркуляцією масла до 80 000 кВт

ДЦ - масляне охолодження дуттям і примусовою циркуляцією масла 63 000 кВт і вище

Ц – масляно-водяне охолодження з примусовою циркуляцією масла 160 000 кВт і вище

ТЕМА 8.2 - БУДОВА ТРАНСФОРМАТОРА.

51

Урок №75. Будова трансформатора.                                                                                                 

Будова трансформаторів.Конструкції трансформаторів. Принцип дії силового трансформатора.

Будову трансформатора розглянемо на прикладі силового трьохфазного масляного трансформатора.

11

Силовий трьохфазний масляний трансформатор; НН - низька напруга; ВН - висока напруга

сбор сердечника трансформатора Активною частиною трансформатора називають його обмотки та магнітопровід.
6 12 Обмоткою трансформатора називають сукупність витків, утворюючих електричний ланцюг, в якому складаються ерс, індуковані в окремих витках. Обмотки трансформатора складаються з обмотувального дроту і ізоляційних деталей, передбачених конструкцією, які не тільки захищають витки від електричного пробою і перешкоджають їх зсуву під дією електромагнітних сил, але і створюють необхідні канали для охолоджування.Обмотки трансформаторів різних потужностей і напруги розрізняються типом намотування, кількістю витків, напрямом намотування, числом паралельних проводів у витку, схемою з'єднання окремих елементів обмотки між собою.Дві ізольовані обмотки трансформатора розміщені на сталево­му магнітопроводі. 
sborka pechnogo pered paykoy1

Обмотка, ввімкнена в мережу джерела електрич­ної енергії, називається первинною, а обмотка, від якої енер­гія подається до приймача, - вторинною.

Напруги первинної і вторинної обмоток неоднакові. Якщо первин­на напруга менша від вторинної, то трансформатор називається підвищувальним, якщо ж первинна напруга більша за вторинну, то - знижувальним. Будь-який трансформатор можна вико­ристати як підвищувальний, так і знижувальний.

Дія трансформатора ґрунтується на явищі електромагнітної індук­ції. Якщо первинну обмотку трансформатора ввімкнути в мережу джерела змінного струму, то по ній протікатиме змінний струм, який збудить в осерді трансформатора змінний магнітний потік. Магнітний потік, пронизуючи витки вторинної обмотки трансформато­ра, індукує в ній ЕРС. Під дією цієї ЕРС по вторинній обмотці і че­рез приймач енергії протікатиме струм. Отже, електрична енергія, трансформуючись, передається з первинного кола у вторинне, але з іншою напругою, на яку розрахований приймач енергії, ввімкнений у вторинне коло. Величина напруги залежить від кількості витків проводу обмотки (провід обмотки нижчої напруги буде мати менше витків).

Провід обмотки нижчої напруги буде мати більшу площу поперечного перерізу ніж вищої. Оскільки Pнн = UннIнн, Pвн = UвнIвн, а Pнн = Pвн, так як потужність, яка споживається з мережі первинною обмоткою така сама, що передається до споживача з вторинної обмотки, звідси UннIнн = UвнIвн, за такої умови Iнн>Iвн, відповідно проходження більшої сили струму вимагає зменшення опору, щоб не перегрівати провід та ізоляцію, а за однакових матеріалів проводів і незначної різниці в довжинах так як R = ρl/S, то необхідно збільшити переріз проводу. Pнн - потужність на обмотці нижчої напруги, Uнн - напруга на обмотці нижчої напруги, Iнн  - струм на обмотці нижчої напруги, Pвн - потужність на обмотці вищої напруги, Uвн - напруга на обмотці вищої напруги, Iвн - струм на обмотці вищої напруги, R - опір провідника, ρ - питомий опір, l - довжина провідника, S - площа поперечного перерізу провідника.

Щоб поліпшити магнітний зв’язок між первинною та вторинною обмотками, їх розміщують на сталевому магнітопроводі.

сбор сердечника трансформатора

Магнітопровід є магнітною системою трансформатора, по якій замикається основний магнітний потік. Одночасно магнітопровід служить основою для установки і кріплення обмоток, відведень, перемикачів і інших деталей активної частини трансформатора.

Для змен­шення втрат від вихрових струмів магнітопроводи трансформаторів складають із тонких пластин (завтовшки 0,5 і 0,35 мм) трансформа­торної сталі з нанесеною ізоляцією (жаростійким лаком). Трансформа­торна сталь може бути гаряче- та холоднокатаною.

У паспорті трансформатора зазначають його номінальну потуж­ність Р, номінальні напруги U1 і U2 та сили струмів I1 і I2 первин­ної та вторинної обмоток при повному (номінальному) навантаженні.

Номінальною потужністю трансформатора назива­ється повна потужність, яку віддає його вторинна обмотка при пов­ному (номінальному) навантаженні. Номінальна потужність вимірю­ється в одиницях повної потужності, тобто у вольт-амперах або кіло­вольт-амперах. У ватах і кіловатах виражають активну по­тужність трансформатора, тобто ту потужність, яка може бутиперетворена з електричної в механічну, теплову, хімічну, світлову тощо.

Площі перерізу проводів обмоток та всіх частин машини чи будь-якого електричного апарата обумовлюються не активною складовою сили струму чи активною потужністю, а повною силою струму, що протікає по провіднику, отже, повною потужністю.

У трансформаторів малої потужності велика питома поверхня охо­лодження, тому природного повітряного охолодження для них ціл­ком досить. Для трансформаторів великої потужності передбачають масляне охолодження. Для цього їх поміщають у металеві баки, на­повнені мінеральним маслом. Кришка закриває бак і одночасно є підставою для установки розширювача, вводів, приводів перемикаючих пристроїв, балона термосигналізатора, підйомних кілець і інших деталей. Місце роз'єму кришки з баком ущільнюють гумовою смугою, що укладається на раму в уступ між виступаючим торцем обичайки і отворами в рамі. Дуже поширене природне охолодження стійок трансформаторного бака. Для збільшення охолоджуваної по­верхні в стінки баків вварюють сталеві труби або радіатори.

У процесі експлуатації масло в трансформаторному баці стикається з навколишнім повітрям і зазнає окислення, зволоження та забруд­нення, внаслідок чого знижується його електрична тривкість. Щоб за­безпечити нормальну експлуатацію трансформатора, треба контро­лювати температуру масла, замінювати його новим, періодично вису­шувати й чистити. Зміна температури трансформатора призводить до зміни рівня масла. У зв’язку з цим трансформаторні баки забез­печують розширювачами. Розширювач являє собою циліндричну посуди­ну з листової сталі. Його встановлюють над кришкою бака і з’єднують патрубком. Рівень масла змінюється тільки в розширювачі, що дає змогу зменшити площу поверхні масла, яка стикається з повіт­рям, і запобігти забрудненню та зволоженню масла.

Рівень масла в розширювачі контролюють за допомогою масловказівника, який складається з скляної трубки, що розміщена в металевому корпусі, і закріплений на торцевій частині розширювача за допомогою кутників і патрубків.

Діє він згідно з законом сполучених посудин. На склі та корпусі масловказівника   червоною фарбою нанесені риски, що відмічають допустимі верхні та нижні межі рівня масла в розширювачі.

На торці розширювача (поряд з масловказівником) нанесені цифри, що показують нормальний рівень масла в розширювачі при різних тем­пературах   навколишнього   повітря.

У масляних трансформаторах кінці обмоток повинні бути виведені з бака назовні і приєднані до електричної мережі. Для цього використовують прохідні фарфорові ізолятори, що розміщуються на кришці або стінці бака. Прохідний, тобто такий, що проходить через стінку або кришку бака, ізолятор разом із струмопровідним стрижнем і іншими деталями називають вводом.

Існують різні типи перемикачів відгалужень, але у кожного головними елементами є система нерухомих контактів, що сполучається з відповідними відгалуженнями обмоток, і система рухомих контактів, що замикають ті або інші пари нерухомих контактів. Перемикачі встановлюють на кришці або на активній частині.

ТЕМА 8.1 - ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТРАНСФОРМАТОРИ.

51

Урок №74. Загальні відомості про трансформатори.                                                                      

Загальні відомості про трансформатори.Види і призначення трансформаторів. Галузь застосування, класифікація.

s1200

Трансформатором називається статичний електромагнітний апарат, який перетворює змінний струм однієї напруги в змінний струм тієї ж частоти, але іншої напруги.

Трансформатори набули широкого практичного застосування для передачі електричної енергії на великі відстані, для розподілу енер­гії між її приймачами та в різних випрямних, сигнальних, підсилю­вальних та інших пристроях.

За призначенням трансформатори поділяються на силові, регулювальні, спеціальні, сигнальні, вимірювальні та інші.

Трансформатори для перетворення не тільки напруги змінного струму, але й для частоти, кількості фаз і т.д. називають трансформаторними пристроями спеціального призначення.

Трансформатори, що використовуються для розширення меж вимірювання називаються вимірювальними трансформаторами. Вони поділяються на трансформатори струму та напруги.

Існує такий вид трансформаторів, як автотрансформатори, у яких між обмотками є електричний зв’язок.

І можна виділити окремо зварювальний трансформатор.

Трансформатор називається силовим, якщо використовується для перетворення електричної енергії в електричних мережах або для безпосереднього живлення приймачів енергії.Розрізняють силові трансформатори загального призначення, які слугують для живлення мереж або приймачів електричної енергії, що не відрізняються особливими умовами роботи, характером навантаження або режимом роботи, і трансформатори спеціального призначення, які слугують для живлення мереж або приймачів енергії, що відрізняються особливими умовами роботи, характером навантаження або режимом роботи.

Силовий трансформатор призначений для перетворення змінного струму однієї напруги в змінний струм іншої (вищої або нижчої) напруги (при незмінній частоті).

У передачі електричної енергії від електростанцій до споживачів велике значення має сила струму, що протікає по проводах. Залежно від сили струму вибирають площу перерізу проводів для лінії пере­дачі енергії, а у зв’язку з цим визначають вартість проводів та втра­ти в них енергії.

Якщо за однієї і тієї самої передаваної потужності збільшити напругу, то такою ж мірою зменшиться сила струму, а це дасть змогу використовувати проводи з меншою площею поперечного пере­різу для влаштування лінії передачі електричної енергії та знизити витрату кольорових металів, а також зменшити втрати потужності в лінії. Площа поперечного перерізу проводу та втрати потужності в лінії визначаються за такими виразами: q = I/δ; Pл = I2R = ρlδP/U, оскільки R = ρl/q = ρδl//I, де q - площа поперечного перерізу проводу, мм2; І - сила струму, А; δ - густина струму, А/мм2; Рл - втрати потужності в лінії електропередачі, Вт; R - опір проводу, Ом; ρ - питомий опір матеріалу проводу, Ом·мм2/м; l - довжина лінії, м; Р - потужність, що передається, Вт; U - напруга в лінії електропередачі, В.Отже, якщо передавана потужність не змінюєть­ся, площа поперечного перерізу проводу і втрати потужності в лінії обернено пропорційні напрузі.

Електрична енергія виробляється на електростанціях синхронни­ми генераторами при напрузі 11...18 кВ (у деяких випадках при 30... 35 кВ). Хоча ця напруга дуже велика для безпосереднього викори­стання її споживачами, проте вона недостатня для економічної переда­чі електроенергії на великі відстані. Для збільшення напруги засто­совують підвищувальні трансформатори.

Приймачі електричної енергії (лампи розжарення, електродвигу­ни тощо) розраховуються на більш низьку напругу, виходячи з мір­кувань безпеки для осіб, які користуються цими приймачами. Крім того, для високої напруги потрібна підсилена ізоляція струмоведучих частин, що роблять конструкцію апаратів і приладів дуже склад­ною. Тому високу напругу, при якій передається енергія, не можна безпосередньо використати для живлення приймачів, внаслідок чого до споживачів енергія підводиться через знижувальні транс­форматори.

Отже, електрична енергія при передачі її від місця виробництва до місця споживання трансформується три-чотири рази. Крім того, знижувальні трансформатори в розподільних мережах вмикаються неодночасно і не завжди на повну потужність, тому потужності встановлених трансформаторів у сім-вісім разів більші від потужності ге­нераторів, які виробляють електроенергію на електростанціях.

Силові трансформатори поділяються в залежності від:

- кількості фаз перетворювальної напруги, на однофазні та багатофазні (як правило трифазні);

- кількості обмоток, що належать одній фазі трансформуючої напруги, на двохобмоточні та багатообмоточні;

- методу охолодження, на сухі (з повітряним охолодженням) та масляні (занурені в металічний об’єм, заповнений трансформаторним маслом).

Подписаться на этот канал RSS